Nabídka k vykonávání funkce bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR) a v železniční dopravě (RID).


Ing. Dana Dalecká
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR a RID


Spolupracující osoba firmy DACHEM Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezp. věcí
1.   po silnici č. osvědčení 1083 vydané Ministerstvem dopravy a spojů dne 19.11.2002
2.   v drážní nákl. dopravě č. osvědčení 119 vydané Ministerstvem dopravy dne 28.1.2003 


Dle §23 zákona č. 175/2002 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 je uloženo všem odesílatelům, dopravcům a příjemcům nebezpečných věcí ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a to s účinností od 1.12.2002. Dnem 1.7.2001 vstoupilo v platnost restrukturalizované znění Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí tzv. Dohoda ADR. Dle pododdílu 1.8.3.1. každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí. K získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí je třeba získat osvědčení o odborném školení platném pro silniční dopravu a s úspěchem složit zkoušku.


Vykonávání této funkce zahrnuje:

1.   vstupní audit 
2.   proškolení osob účastnících se operací souvisejících s přepravou ADR a RID
3.   průběžný dohled a poradenství v oblasti ADR a RID
4.   vypracování výroční zprávy
5.   zpracování zpráv o nehodě či jiných mimořádných situací

Případné ocenění výše uvedené činnosti by po vzájemné dohodě mělo vycházet z objemu a z rozmanitosti druhů přepravovaných nebezpečných látek ve Vaší firmě.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky: 724 282 879 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.